Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De-Gymles

Om te zorgen dat je precies weet wat je van ons mag verwachten en wij van jou mogen verwachten, staan hieronder onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle producten en diensten die je bij De-Gymles afneemt. Gebruik maken van een aanbieding en het plaatsen van een bestelling op www.de-gymles.nl houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

1 Gegevens & diensten

1.1 Gymles BV gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en houdt zich aan wettelijke regels. Meer informatie over het gebruik van jouw gegevens vind je op onze website in het privacy statement.

1.2 Het verstrekken van de juiste contactgegevens vallen onder eigen verantwoordelijkheid. Wijzigen kan via de website, op je persoonlijke accountpagina na inloggen.

1.3 Wij doen ons best om te zorgen dat je gebruik kunt maken van de website. Het kan gebeuren dat je door onderhoud of storingen tijdelijk geen toegang hebt. We doen dan uiteraard ons best om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ondervind je problemen op de website of met inloggen stuur u dan z.s.m. een mail naar info@de-gymles.nl

2 Prijzen & betaling

2.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

2.2 Een bestelling van een product op www.de-gymles.nl geschiedt online via een elektronisch bestelproces. Na succesvolle betaling middels de aangeboden betaalmethode ga je een koopovereenkomst aan met De-Gymles en kun je direct gebruik maken van je lidmaatschap.

3 Automatische incasso

3.1 Aan het einde van elke maand wordt het termijnbedrag, dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap van het door jou opgegeven rekeningnummer afgeschreven door Gymles BV.

3.2 De automatische incasso gaat van start vanaf het moment dat je lid bent. Wanneer je hier niet voor kiest in het bestelproces dien je het totaalbedrag in één keer te voldoen (handig voor declaratie via je werkgever).

3.3 Bij een niet tijdige betaling, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, behouden wij al onze wettelijke rechten voor. Zo kunnen wij het lidmaatschap beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt, buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen en de vordering overdragen aan een incassobureau. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor eigen rekening

3.4 De-Gymles behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste twee maanden voor een prijswijziging worden leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur blijft het huidige tarief van kracht

4 Reguliere lidmaatschappen & looptijd.

4.1 Een regulier lidmaatschap heeft een minimale looptijd van een jaar tenzij, vooraf anders, door De-Gymles is gecommuniceerd. Na deze looptijd wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap is dan elk moment opzegbaar met één maand opzegtermijn.

4.2 Opzegging kan pas ingaan op een datum gelegen op- of na het verstrijken van de minimale looptijd. Promotie lidmaatschappen worden na de vooraf besproken looptijd automatisch stopgezet.

4.3 Reguliere leden hebben een persoonlijke code. Hiermee kunnen zij nieuwe leden één maand gratis lidmaatschap geven zodra zij de code gebruiken bij het bestelproces. Het reguliere lid ontvangt voor elk nieuw lid via de code €5 tegoed. De code mag onbeperkt gedeeld worden Het tegoed wordt elk kwartaal uitgekeerd indien u een tegoed heeft van minimaal €25,00

5 Groepslidmaatschap & looptijd.

5.1 Een groepslidmaatschap heeft een looptijd van een jaar. Na deze looptijd wordt het lidmaatschap automatisch stopgezet. We sturen vooraf een herinneringsmail op de bij ons bekende e-mailadressen.

5.2 Groepslidmaatschappen die voor het verstrijken van de looptijd worden verlengd betalen geen nieuwe administratiekosten en behouden recht op het huidige tarief. Bij verlenging na afloop van het lidmaatschap vervalt het recht op deze prijsgarantie.

5.3 Wijzigingen binnen het groepslidmaatschap worden eenmaal per maand doorgevoerd. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven per mail aan info@de-gymles.nl.

5.4 Bestaande individuele leden kunnen overstappen naar een groepslidmaatschap. Het reguliere lidmaatschap komt dan te vervallen en de resterende maanden worden niet meer automatisch geïncasseerd. De betaling die is gedaan voor de huidige maand wordt niet gerestitueerd.

6 Intellectuele eigendomsrechten & auteursrecht

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom berusten uitsluitend bij De-Gymles. Op alle vormgeving, tekst, producten en content op de website zit copyright. De gepubliceerde content is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van betalende leden. Zonder schriftelijke toestemming van De-Gymles is het niet toegestaan om hier afgeleide werken van te maken, deze te verspreiden aan derden of in te zetten voor commercieel gebruik.

6.2 Een koopovereenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de inhoud. Je verplicht je ertoe iedere handeling na te laten die inbreuk doet hierop.

7 Aansprakelijkheid en account

7.1 De-Gymles is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de aangeboden content. Je dient er zelf voor te zorgen dat een spel of activiteit veilig gespeeld wordt en aansluit bij het niveau van de groep.

7.2 Je account en inloggegevens zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan om deze te delen met derden. De-Gymles behoudt zich het recht voor om lidmaatschappen van overtreders zonder opgaaf van reden en zonder restitutie te beëindigen.

8 Bestelling annuleren

8.1 Op alle digitale producten van De-Gymles geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Via het demo lidmaatschap kun je de website testen en ervaar je onze werkwijze. Op deze manier kun je beter bepalen of je een betaald lidmaatschap wilt.

9 Diversen

9.1 Op alle overeenkomsten met De-Gymles, met deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:

10 Nieuwsbrief & E-mail

10.1 Met het plaatsen van een bestelling op www.de-gymles.nl ga je akkoord met het ontvangen van e-mails. We sturen elke maand een nieuwsbrief met de nieuwste inspiratie en updates. Indien van toepassing sturen we je speciale aanbiedingen.

10.2 Afmelden voor de nieuwsbrief kan op elk moment via de afmeldlink in de e-mail of via de website, op je persoonlijke accountpagina na inloggen.

De Gymles | info@de-gymles.nl

Laatste update: 10 februari 2019

keyboard_arrow_up